Terms of service

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo ir grąžinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir SIA “Diamond Trust” (Diamond Trust ltd,) (Įmonės kodas: 40203321029, buveinės adresas Brīvības gatve 202, Rīga, LV-1039) (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje fluarion.lt susijusios nuostatos.
Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis, Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
1.2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka, kai pažymi varnele aktyvų langą „Sutinku su Taisyklėmis ir Privatumo politika“, kuris atsiranda Pirkėjui išsirinkus prekę, ją įsidėjus į „pirkinių krepšelį“ ir nusprendus tęsti apsipirkimą.
1.3. Taisykles Pardavėjas turi teisę keisti, papildyti, taisyti, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus interneto parduotuvėje fluarion.lt Pirkėjai nėra atskirai infomuojami, bet prieš perkant ir įdėdami Prekę į “pirkinių krepšelį” visada turi galimybę vėl susipažinti su Taisyklėmis.
1.4. Pirkti prekes interneto parduotuvėje fluarion.lt turi teisę išimtinai tik:
1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.4.3. juridiniai asmenys.
1.5. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad remdamasis šių Taisyklių 1.4 punktu, turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje fluarion.lt.
2. Asmens duomenų apsauga:
2.1. Prieš pirkdamas interneto parduotuvėje fluarion.lt Pirkėjas privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad Pardavėjas tvarkytų jo asmens duomenis, pateiktus registracijos formoje, Pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymo tikslais.
2.3. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), susipažinęs su Taisyklėmis ir nurodęs visus būtinus duomenis, paspaudžia mygtuką „TĘSTI“.
3.2. Sudarius Pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos tiek Pirkėjui ir Pardavėjui ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
3.3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos fluarion.lt duomenų bazėje.
4. Pirkėjo teisės:
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje fluarion.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties (kitaip tariant , grąžinti kokybišką prekę, sudarytos su internetine parduotuve fluarion.lt pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu info@fluarion.lv, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, jos užsakymo numerį, apmokėjimo būdą) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos ( CK 6.228 /10 str., išskyrus šio straipsnio 2d. numatytas išimtis). Tokiu atveju, Pirkėjas privalo grąžinti prekes Pardavėjui savo sąskaita, o Pardavėjas grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus ne vėliau kaip 14 dienų, pasinaudojus sutarties atsisakymo teise.
4.3. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis Civilinio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktu.
4.4. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba nepasikeitė jos išvaizda, prekė neprarado savo prekinės išvaizdos (prekė ar pakuotė negali būti sutepta, etiketės ir žymėjimo lipdukai nenuplėšyti ir nepažeisti, nenuplėšytos korpuso ar kitų dalių apsauginės plėvelės, kurios netrukdo išbandyti prietaisą), taip pat jei ji nebuvo naudojama. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke) bei tokios pačios komplektacijos, kokią gavo Pirkėjas.
Nepaisant to, kad Pirkėjui tam tikrais atvejais negalima atšaukti, anuliuoti ar koreguoti užsakytų Prekių krepšelį, Pirkėjui lieka teisė atsisakyti sutarties ir Prekes grąžinti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
5. Pardavėjo teisės:
5.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve fluarion.lt
5.2 Kai kurių prekinių ženklų prekių kainos el. parduotuvėje gali skirtis nuo fizinėse parduotuvėse esamų kainų. Pasiliekame teisę keisti ir kontroliuoti kainas pagal rinkos pokyčius.
5.3 Akcijų laikotarpiai ir nuolaidos el. parduotuvėje ir fizinėse parduotuvėse gali skirtis.
6. Pirkėjo įsipareigojimai:
6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas.
6.3. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės fluarion.lt duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti fluarion.lt. Internetinė parduotuvė fluarion.lt neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju fluarion.lt turi teisę laikyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.
6.4. Interneto parduotuvės fluarion.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
7. Pardavėjo įsipareigojimai:
7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje fluarion.lt skelbiamos sąlygos.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
7.4. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje fluarion.lt įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę, Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų.
7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, nuo grąžinamos prekės gavimo dienos. Pinigai, sumokėti už pirminį prekių pristatymą Pirkėjui, nėra grąžinami.
8. Prekių kainos:
8.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme fluarion.lt nurodomos eurais. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą.
8.2. Nurodant prekių kainas ir akcijas fluarion.lt puslapyje, remiamasi LR Konkurencijos tarybos Rekomendacijomis dėl kainų palyginimo reklamose, konkrečiai 9 ir 13 punktais.
8.3. Dėl 8.2. punkte aptartų nuolaidų atvaizdavimo principų, nuolaidų dydis gali nesutapti su fizinėse parduotuvėse nurodytomis nuolaidomis.
8.4. Dėl 8.2. punkte aptartų prekių kainų atvaizdavimo principų, palyginamoji kaina ne visada sutampa su pradine bazine kaina, nuo kurios yra skaičiuojamos nuolaidos.
8.5. Prekių kainos fluarion.lt gali skirtis nuo fizinėse parduotuvėse esančių kainų.
9. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai
9.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes per atsiskaitymo partnerio sistemą Citadelė.
9.2. Pirkėjas, atsiskaitydamas 9.1. punkte aptartu būdu, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys.
9.3. Jeigu Pirkėjas nesumoka už įsigyjamas prekes ilgiau nei 3 (tris) darbo dienas, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties (Civilinio kodekso 6.2285 straipsnio 2 dalis).
10. Prekių pristatymas:
10.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes interneto parduotuvėje ffluarion.lt, gali pasirinkti prekių pristatymo būdą: prekių pristatymo paslaugą.
10.2. Prekių pristatymo paslauga:
10.2.1. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;
10.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;
10.2.3. prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;
10.2.4. prekių pristatymo mokestis 4 Eur.
10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
10.4. Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui, Kurjeriui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
10.5. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
11. Prekių grąžinimas:
11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. Vartotojui yra suteikiama 24 mėn. garantija įsigytai prekei (pagal CK 6.364 str. Ir CK 6.335str. 5d.)
11.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es), vadovaudamasis 11.1 punktu, Pirkėjas turi pranešti Pardavėjui el. paštu: info@fluarion.lv Pardavėjas atsiųs prekių grąžinimo dokumentą, kurį Pirkėjas privalo užpildyti ir pateikti Pardavėjui kartu su grąžinamomis Prekėmis.
11.3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
11.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nesutepta prekė ir pakutė, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
11.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą (čia turi būti galimybė išskleisti grąžinimo dokumentą).
11.3.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
11.3.7. Prekių grąžinimas vykdomas Pirkėjo pasirinktu būdu;
11.3.8. tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2 punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.
11.4. pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik banko pavedimu pervedimu į mokėtojo banko sąskaitą per 14 d.d. nuo grąžintų Prekių gavimo momento. Pinigai, sumokėti už pirminį prekių pristatymą Pirkėjui, nėra grąžinami. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl pavedimo už grąžintas prekes vėlavimo ar nepadarymo, jeigu Pirkėjas klaidingai pateikia arba nepateikia grąžinimui reikalingų duomenų. Prekių grąžinimas ar keitimas fizinėje parduotuvėje yra negalimas.
12. Apsikeitimas informacija:
12.1. Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu ar telefono numeriu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės fluarion.lt svetainėje
13. Atsakomybė:
13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
13.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės fluarion.lt
13.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.
13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
13.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
13.6. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyva, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.
13.7 Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
14. Rinkodaros priemonės, taikomos Pardavėjo:
14.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.
15. Baigiamosios nuostatos:
15.1. Fluarion.lt pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.
15.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.
15.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
15.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
15.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
15.6. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

 1. Prekybos teritorija

2.1. Internetinėje parduotuvėje bling9.lt prekyba vykdoma Europos Sąjungos teritorijoje. Pardavėjui sutikus, prekės gali būti parduodamos pirkėjui už Europos Sąjungos teritorijos ribų.

 1. Prekių įsigijimo tvarka ir asmens duomenų apsauga

3.1. Pirkėjas gali pirkti prekes užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje bling9.lt, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį, tačiau, registracija nėra privaloma. Pirkėjas, nurodytuose informacijos laukuose, privalo nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus duomenis.

3.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Sąlygomis, patvirtina, kad sutinka, jog jo nurodyti asmens duomenys, teisės aktų nustatyta tvarka, būtų tvarkomi prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje bling9.lt tikslais

3.3. Pardavėjas neatskleidžia pirkėjo informacijos ir jos neplatina. Tačiau, pardavėjas pasilieka sau teisę teikti pirkėjui informaciją apie naujus produktus, specialius pasiūlymus, pardavėjo partnerius, informaciją apie parduodamas prekes ir paslaugas bei naudoti šią informaciją pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais (išskyrus atvejus, kai pirkėjas nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais). Pirkėjo informacija gali būti atskleista tik a) gavus pirkėjo sutikimą, b) jei to reikalaujama pagal teisės aktus arba vykdant teismo sprendimą, c) jei pirkėjas pažeidė ar nesilaikė prekių pirkimo sąlygų, d) jei informacijos atskleidimas yra būtinas siekiant atgauti pirkėjo įsiskolinimą ar išieškoti nuostolius, e) kitais teisės aktų numatytais atvejais. Pardavėjas pasilieka teisę atskleisti informaciją pardavėjo partneriams šiose Sąlygose ir teisės aktuose numatyta tvarka.

3.4. Pirkėjas, lankydamasis bling9.lt svetainėje, sutinka, kad į pirkėjo kompiuterį būtų įrašyti slapukai, kurie reikalingi svetainės lankomumui fiksuoti ir rodyti pirkėjui reklamą pardavėjo partnerių svetainėse pakartotinės rinkodaros tikslais. Slapukai neidentifikuoja konkretaus asmens, o tik skaičiuoja svetainės lankytojų statistiką. 3.5. Pristatant prekes, pardavėjas turi teisė pareikalauti, kad prekes pristatančiam asmeniui, kurjeriui ar pašto darbuotojui būtų pateiktas pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

 1. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis

4.1. Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas išsirenka perkamą prekę, įdeda ją į pirkinių krepšelį, užsiregistruoja bling9.lt elektroninėje parduotuvėje, nurodo visus reikiamus duomenis ir atlieka apmokėjimą. Apmokėjimas yra laikomas atliktu nuo to momento, kai lėšos faktiškai įskaitomos į pardavėjo banko sąskaitą.

4.2. Pardavėjas pasilieka sau teisę laikyti pirkimo-pardavimo sutartį nesudaryta, jei pirkėjas nenurodo visų reikiamų pristatymo ar užsakomos prekės duomenų ar parametrų, atlieka nepilną ar dalinį apmokėjimą arba dėl kitų objektyvių šiose Sąlygose nurodytų priežasčių pirkimo-pardavimo sutartis negali būti sudaryta.

 1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bling9.lt internetinėje parduotuvėje šių Sąlygų ir kitose pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skyriuose nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su bling9.lt internetine parduotuve, susisiekdamas su pardavėju ir gaudamas prekės grąžinimo kodą ir instrukciją ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo prekės pristatymo dienos. Grąžinimo garantija nėra taikoma pagal Pirkėjo individualų užsakymą pagamintoms prekėms (t.y. prekėms ne iš Pardavėjo svetainėje bling9.lt siūlomo pardavimui asortimento). Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti internetu sudarytos sutarties (kitaip tariant, grąžinti kokybišką prekę) (pagal CK 6.228 str.), išskyrus šio straipsnio numatytas išimtis. Pagal CK 6.228 str. 2d., prekių, kurios buvo pagamintos konkrečiam pirkėjui jo užsakymu, prekės(-ių) negalima grąžinti.

5.3. Sąlygų 5.2 punkte numatyta teise pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, pažeista, devėta, prekė yra originalioje pakuotėje ir pirkėjas turi visus originalius dokumentus.

5.4. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Sąlygų nustatyta tvarka.

5.5. Užsiregistravęs pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.6. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.7. Pirkėjas, naudodamasis Bling.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Sąlygų, kitų taisyklių, nurodytų internetinėje parduotuvėje ir nepažeisti sandoriui taikomų teisės aktų.

5.8. Pirkėjas įsipareigoja atidžiai perskaityti prekės aprašymo informaciją. Pirkėjas, pirkdamas prekę, sutinka su pateikta prekės specifikacija, aprašymu ir kita prekės pirkimo informacija.

5.9. Pirkėjas supranta, kad įtvirtintų brangakmenių parametrai, nurodyti svetainėje (pvz. brilianto spalva ar švarumas) tam tikrais atvejais gali skirtis nuo Lietuvos prabavimo rūmų brangakmeniui ar gaminiui suteiktų parametrų dėl tos priežasties, kad Lietuvos prabavimo rūmai, vertindami įtvirtintus brangakmenius, suteikia savo vertinimui 20% paklaidos galimybę.

5.10. Žiedo dydis gali būti pakeistas už papildomą mokestį jei žiedo dizainas tai leidžia (t.y. žiedas neturi šoninių akmenų, kt.). Apie žiedo dydžio keitimo galimybę pirkėją informuoja pardavėjas.

5.11. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valsybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT – 01402 Vilnius, www.vvtat.lt

5.12. Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

 1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Sąlygose ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės Bling9.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2. Jei pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, pardavėjas turi teisę nedelsdamas ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba tam tikrais atvejais panaikinti pirkėjo registraciją.

6.3. Esant svarbioms priežastims, pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs pirkėjui.

6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu pirkėjas nepateikia visų užsakymui įvykdyti reikalingų duomenų ir nėra įmanoma susisiekti su pirkėju jo nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu, taip pat jei nėra atliktas pilnas apmokėjimas. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo visos informacijos pateikimo ir/ar apmokėjimo momento. Pardavėjas turi teisę iš anksto, nepranešęs pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jei pardavėjui nepavyksta susisiekti su pirkėju per tris (3) darbo dienas.

6.5. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo teisę į jo duomenų saugumą ir naudoti pirkėjo duomenis tik šiose Sąlygose ir taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka.

6.6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjo užsakytas prekes pirkėjo nurodytu adresu šiose Sąlygose nustatyta tvarka.  

6.7. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus per septynias (7) darbo dienas, jeigu buvo atliktas apmokėjimas.

 1. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka

7.1. Visos kainos bling9.lt yra nurodytos eurais. Į nurodytą prekės kainą yra įskaičiuotas 21% pridėtinės vertės mokestis (PVM).  

7.2. Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt , Paysera, Paypal mokėjimų platforma arba grynaisiais pinigais pirkėjui atvykus į įmonės buveinę. 

7.3. Pardavėjas pasilieka teisę užsakymo nevykdyti, jeigu yra pateikta nepilna užsakymo arba mokėjimo informacija ar yra atliktas nepilnas apmokėjimas.

7.4. Pirkėjas, patvirtindamas Sąlygas, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai jam būtų pateikiami prekės pristatymo ar atsiėmimo metu. Pirkėjui pateikus užsakymą, jis sukurtoje asmeninėje paskyroje (jei tokią pirkėjas pasirenka susikurti) mato ir gali atsispausdinti informaciją, susijusią su išankstiniu apmokėjimu. Pirkėjo asmeninėje paskyroje nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, pristatymo ir kiti mokesčiai ir kita apskaitai būtina informacija.

7.5. Pirkėjas ir pardavėjas susitaria, kad pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimų pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš šalių, įspėjusi apie tai kitą šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

 1. Prekių pristatymas

8.1. Prekės yra pristatomos pirkėjui paštu, per kurjerį, pasiuntinį ar kitą įgaliotą pardavėjo atstovą. Prekės yra pristatomos Europos Sąjungos teritorijoje. Pardavėjui sutikus, prekės gali būti pristatomos už Europos Sąjungos ribų. Pardavėjo numatytais atvejais prekės gali būti pristatomos nemokamai.

8.2. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Atitinkamai, prekes pristačius pirkėjo nurodytu adresu bus laikoma, kad prekės yra tinkamai įteiktos pirkėjui.

8.4. Pardavėjas pateikia prekes pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose ir bling9.lt nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių. Kartu pirkėjas sutinka, kad prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

8.5. Visais atvejais pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl pirkėjo kaltės arba dėl nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

8.6. Prekių pateikimo pirkėjui metu pirkėjas privalo kartu su pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę ir pasirašyti siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, ir prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo-priėmimo dokumente ir, dalyvaujant pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu ir, atitinkamai, yra laikoma, kad prekės yra pristatytos tinkamos būklės ir kokybiškos.

8.7. Pirkėjui pageidaujant, pirkėjas prekes gali atsiimti pardavėjo nurodytu adresu. Pirkėjui atsiėmus prekes pardavėjo nurodytu adresu bus laikoma, kad prekės yra tinkamai pristatytos pirkėjui ir atitinka šalių suderintus reikalavimus. Tokiam prekių atsiėmimui iš pardavėjo yra taikomos Sąlygų 8 punkte numatytos sąlygos susijusios su prekiu pristatymu, patikrinimu, atsiėmimu.

 1. Prekių kokybės garantija

9.1. Kiekvienos bling9.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Faktinės pagamintos ir parduodamos prekės savybės gali nežymiai skirtis nuo svetainėje bling9.lt nurodytų prekės savybių.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9.3. Įtvirtintų brangakmenių parametrai, nurodyti svetainėje (pvz. brilianto spalva, svoris ar švarumas) tam tikrais atvejais gali skirtis nuo Lietuvos prabavimo rūmų brangakmeniui ar gaminiui suteiktų parametrų nes Lietuvos prabavimo rūmai, vertindami įtvirtintus gaminius, suteikia savo vertinimui 20% paklaidos tikimybę.

9.4. Tuo atveju, kai pardavėjas prekės kokybės garantijos termino nesuteikia ar nenurodo, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų. Tai reiškia, kad prekei (-ėms) ir komplektuojamoms dalims yra suteikiama 24 mėn. garantija (pagal CK 6.364 str.ir CK 6.335 str. 5 d.)

 1. Prekių grąžinimas

10.1. Pirkėjas turi teisę per 30 dienų nuo prekės pristatymo dienos grąžinti prekes pardavėjui. Grąžinimo garantija nėra taikoma pagal Pirkėjo individualų užsakymą pagamintoms prekėms (t.y. prekėms ne iš Pardavėjo svetainėje bling9.lt siūlomo pardavimui asortimento).

10.2. Pirkėjui grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

10.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

10.2.2. prekė turi būti nesugadinta;

10.2.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos ir nenuplėštos etiketės, nenuplėšta Lietuvos prabavimo rūmų įtvirtinta gaminio etiketė ir sertifikatas, pateikti tarptautiniai sertifikatai, jei tokie buvo, ir kt.);

10.2.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokią gavo pirkėjas;

10.2.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, visus sertifikatus, kurie buvo pateikti su preke;

10.2.6. grąžinant prekę būtina nurodyti pardavėjo suteiktą grąžinimo kodą.

10.3. Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jei pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos arba jeigu grąžinama prekė neatitinka nustatytų grąžinimo reikalavimų. Dėvėtos, modifikuotos, pakeistos ar pažeistos prekės grąžinimui nepriimamos. Prekės taip pat nebus priimtos grąžinimui, jei pirkėjas neturi grąžinimo kodo, pakuotė apgadinta, trūksta pakuotės dalių ar su preke perduotų priedų. Tuo atveju, jeigu trūksta originalaus kokybės sertifikato, yra pažeista ar nuplėšta prekių etiketė, pardavėjas pasilieka sau teisę pareikalauti sumokėti prekės pakartotiniam sertifikavimui reikalingą mokestį arba nepriimti tokios prekės grąžinimui.

10.4. Grąžinant tinkamos kokybės prekes pirkėjas apmoka prekių grąžinimo išlaidas. Grąžinamos prekės turi būti siunčiamos registruotu paštu ir transportavimo metu pilnai apdraustos suma, ne mažesne nei prekės įsigijimo vertė.

10.5. Pinigai grąžinami, kai pardavėjas apžiūri grąžintą prekę ir įsitikina, kad prekė nepažeista bei atitinka grąžinimo sąlygas. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais grąžinami tik mokėtojui.

 1. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusias pasekmes ir įgyja teisę reikalauti iš pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimo.

11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

11.3. Užsiregistravęs pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei bling9.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis pirkėjo prisijungimo duomenimis, pardavėjas šį asmenį laiko pirkėju.

11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tuo atveju, kai nuostoliai kyla dėl to, jog pirkėjas, neatsižvelgdamas į pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Sąlygomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.5. Jei pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms ir/ar asmenims neatstovauja.

11.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

11.7. Šalys aiškiai susitaria, kad pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius ar turtinę ir neturtinę žalą atsiradusią dėl prekių pavėluoto pristatymo, prekių nepristatymo, užsakymo atšaukimo ar prekių neatitikimo. Prekių nepristatymo ar pirkėjo užsakymo atšaukimo atveju vienintelė pardavėjo pareiga yra grąžinti pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

 1. Pardavėjo teisė keisti kainą

12.1. Pardavėjas turi teisę keisti parduodamų prekių kainą ir parametrus. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas internetinėje parduotuvėje bling9.lt.

12.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

 1. Neatitikimai ir sistemos klaidos

13.1. Atskirais atvejais dėl sistemos ar spausdinimo klaidų kainos ar kita informacija bling9.lt svetainėje gali būti neteisingai nurodytos. Pardavėjas deda visas pastangas siekdamas išvengti tokių klaidų. Jei nurodyta produkto kaina yra mažesnė nei faktinė kaina, ar užsakyto produkto internetinėje parduotuvėje nėra, pardavėjas pasilieka teisę atšaukti užsakymą nedelsiant informuodamas apie tai pirkėją ir grąžindamas sumokėtus pinigus. Pardavėjas nebus atsakingas už pirkėjo patirtą žalą ir nuostolius dėl tokio užsakymo atšaukimo.

13.2. Pardavėjas deda visas pastangas siekdamas užtikrinti, kad interneto svetainėje bling9.lt esanti informacija būtų tiksli ir išsami. Siekiant suteikti pirkėjui galimybę peržiūrėti produktus kuo išsamiau yra dedamos skirtingos nuotraukos. Kai kurie produktai nuotraukose gali atrodyti didesni arba mažesni nei faktinis dydis, gali skirtis spalva, forma ar atspalvis, ir, atitinkamai, pristatytas gaminys gali turėti tam tikrų neatitikimų lyginant su nuotrauka.

 1. Briliantų kokybės politika

14.1. Bling9.lt tiekia deimantus ir gaminius su deimantais tik iš patikimų ir labiausiai gerbiamų tiekėjų. Lietuvos rinkoje parduodami gaminiai su deimantais turi deimantų kokybės sertifikatus, kuriuos išduoda Lietuvos prabavimo rūmai. Lietuvos prabavimo rūmų aukso gaminiui išduotame sertifikate taip pat yra pažymima aukso praba.

14.2. Gaminiai su deimantais parduodami Europos Sąjungos teritorijoje (išskyrus Lietuvos Respubliką) ir už jos ribų turi tarptautinius deimanto kokybės sertifikatus arba Lietuvos prabavimo rūmų kokybės sertifikatus.

  1. Kitos nuostatos

  15.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir užklausimus siunčia pardavėjo internetinės svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu el. pašto adresu shop@bling9.lt.

  15.2. Šios Salygos sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Sąlygų pagrindu kylančius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai, kilę dėl šių Sąlygų pažeidimo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Pirkėjas turi galimybę ginčą spręsti elektroniniu būdu per EGS platformą ec.europa.eu/odr/.

  15.3. Šios Sąlygos yra pardavėjo intelektinė nuosavybė. Be pardavėjo raštiško sutikimo yra draudžiama kopijuoti, platinti ar naudoti Sąlygas ar jų dalį. 

   

  Sąlygos atnaujintos 2022 m. gegužės 26 d.

  (Anksčiau galiojusios sąlygų redakcijos: 2021 m. spalio 25 d.)