Noteikumi

Distances līgums

[I.] Vispārīgie noteikumi

 1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem SIA Diamond Trust (reģistrācijas Nr. 40203321029 ; PVN maksātājs numurs LV 40203321029 ; juridiskā\faktiskā adrese Brīvības gatve 202, Rīga, LV-1039 pārdod preces, kas izvietotas interneta veikalā vietnē www.fluarion.lv (turpmāk – Interneta veikals). Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda Interneta veikala vietnē veiktajā pasūtījumā (turpmāk – pasūtījums). Īpašuma tiesība uz preci pāriet pircējam ar preces pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu. Ja preču pirkuma līgums (pasūtījums) tiek noslēgts Interneta veikalā, starp SIA Diamond Trust un pircēju tiek noslēgts distances līgums. Tiesības, kas izriet no distances līguma, piemērojamas pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzskatāms par patērētāju (fiziskām personām).
 2. Reģistrējoties Interneta veikalā un piekrītot šiem Noteikumiem, pircējs apstiprina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona. Ja pircējs ir juridiska persona, tās rīcībā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona. Pircējs apliecina, ka lietos Interneta veikalu saskaņā ar normatīviem aktiem, tikai autorizētā veidā. Jebkāda Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā SIA Diamond Trust ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma par pircēja veikto pirkumu un/vai liegt pircējam Interneta veikala lietošanu.

[II.] Cena un norēķinu kārtība

 1. Interneta veikalā visas preču piedāvātās cenas ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai.
 2. Papildu preces cenai pircējs maksā par preces piegādes pakalpojumu, ja konkrētajam piegādes veidam noteikta maksa. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt tajā norādītās spēkā esošās piegādes cenas (ja tāda noteikta konkrētajam piegādes veidam) apmēram un apmaksai. Pircējam ir pienākums segt SIA Diamond Trust izdevumus par piegādi piegādes pakalpojuma cenas apmērā arī gadījumā, ja prece nav piegādāta (nodota) pircējam tā vainas (t.sk., neatrašanās saskaņotajā vietā / laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādu puses ir vienojušās.
 3. Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv , Maksekeskus AS:
 • Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor
 • Igaunijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Luminor
 • Lietuvas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB un Luminor
 • Somijas internetbanku maksājumi: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki
 • Visa/Mastercard karšu maksājumi

NB! Izmantojot internetbanku apmaksas metodi, apstipriniet pasūtījumu un noklikšķiniet uz pogas “Atgriezties pie tirgotāja”.

 1. Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

[III.] Preces pasūtīšana un piegāde

 1. Lai veiktu preces pirkumu, pircējs, kas ir vai nav reģistrējies Interneta veikalā un piekritis šiem Noteikumiem, aizpilda pasūtījuma veidlapu Interneta veikala vietnē un to akceptē, nospiežot pogu ar attiecīgu norādi. Pasūtījuma akcepts ietver pircēja pienākumu veikt samaksu. SIA Diamond Trust pēc pircēja pasūtījuma saņemšanas nosūta apstiprinājumu par pasūtījuma spēkā stāšanos un izpildi. Pasūtījums ir spēkā līdz tā izpildei vai līdz brīdim, kad no tā atkāpjas šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos.
 2. Veiciet pasūtījumu www.fluarion.lv un piegādes veidu norādiet VENIPAK, Omniva vai DPD ar vēlamo saņemšanas punktu;

Preces piegāde pircējam tiek veikta pircēja izvēlētajā veidā, pēc pirkuma maksas un izvēlētā piegādes pakalpojuma cenas samaksas. Pasūtījuma apstrādes laiks 1-3 dienas.

 1. Preces piegāde, atbilstoši pasūtījumā norādītajam un par pasūtījumā noteikto piegādes pakalpojuma cenu, tiek piegādātas izmantojot:
  • pakomātu partneri ( Venipak, DPD, Omniva) vai kurjerpastu, 2-4 darba dienu laikā no SIA Diamond Trust paziņojuma par preces gatavību piegādei.
 2. Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam pa pasūtījumā norādīto e-pastu un/vai mobilā telefona numuru, lai vienotos ar preces piegādātāju (kurjeru) par piegādes detaļām (termiņu, vietu) un citiem jautājumiem pasūtījuma izpildei.
 3. Preces piegāde atbilstoši pasūtījumam uzskatāma par veiktu un pasūtījums – par izpildītu, ja prece tiek piegādāta ar kurjeru, pircēja norādītā pakomāta adresē.
 4. SIA Diamond Trust vienpusēji atkāpjas no pasūtījuma izpildes, izņemot, ja puses vienojas citādi, ja preces piegāde nevar tikt veikta atbilstoši pasūtījumā norādītajam piegādes veidam šajos Noteikumus noteiktajā termiņā un kārtībā pircēja vainas vai no tā atkarīgu apstākļu dēļ, tas ir, pircējs šajos Noteikumos paredzētajā termiņā nav saņēmis preces norādītajā pakomātā.
 5. Ja SIA Diamond Trust vienpusēji atkāpjas no pirkuma, tas 30 dienu laikā no pircēja iesnieguma saņemšanas dienas, pirms tam saskaņojot atmaksas apmēru ar pircēju, atmaksā pircējam no tā saņemto pirkuma maksu, ja tāda veikta, šajos Noteikumos noteiktajos gadījumos ieturot no tās izdevumus par piegādes pakalpojumiem piegādes cenas apmērā, ja saskaņā ar pasūtījumu veicama piegāde ar kurjeru. Iesniegums naudas atmaksai iesniedzams ne vēlāk kā gada laikā no pirkuma dienas, un pēc šī termiņa notecējuma pircējs zaudē tiesības prasīt atmaksu.

[IV.] Preces lietošana un kvalitāte

 1. Pircējam ir pienākums pirms preces lietošanas uzsākšanas rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem. SIA Diamond Trust kopā ar preci nodod pircējam visu SIA Diamond Trust rīcībā esošo preces tehnisko un kvalitāti apliecinošo dokumentāciju.
 2. SIA Diamond Trust garantē pārdodamās preces atbilstību ražotāja garantijām un standartiem. Preces attēlojums Interneta veikalā ir vienīgi informatīvs un var atšķirties dabā. SIA Diamond Trust negarantē preces atbilstību jebkādām pircēja vēlmēm vai izmantošanas mērķiem.
 3. Pretenzijas par preces atbilstību līguma noteikumiem tiek risinātas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām. SIA Diamond Trust saistības neattiecas uz defektiem, kas radušies preces nepareizas lietošanas, transportēšanas un/vai glabāšanas rezultātā, kā arī attiecībā uz normālu preces nolietojumu tās ekspluatācijas gaitā.

[V.]Pušu saistības un citi noteikumi

 1. Pircējs var iesniegt iebildumu par preces pirkuma darījumu elektroniskā veidā, nosūtot uz e-pasta info@fluarion.lv, e-pasta vēstules veidā un veicot savi identifikāciju ar rakstveida paziņojumu ar savu parakstu, vienlaicīgi rakstveida nosūtot uz SIA “Diamond Trust” adresi Brīvības gatve 202, Rīga, LV-1039, ne vēlāk kā 30 (dienu) laikā sniedz atbildi uz pircēja iebildumu. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā.
 2. Pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju (fiziska persona), ir tiesības atteikties no distances veidā veiktas preces iegādes saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 3. Pircējs piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti reģistrējoties, pasūtījumā un/ vai iegūti lietojot Interneta veikalu, apstrādei pasūtījuma (līguma) izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei, pircēju datu bāzu un statistikas veidošanai, kā arī, lai pārliecinātos par pircēja kredītspēju un spēju izpildīt maksājuma saistības. SIA “Diamond Trust” ir tiesības nodot trešajām personām no pirkuma izrietošā parāda, ja tāds ir, piedziņas tiesības, datus par pircēju parādu piedziņas nolūkā, kas ietver arī tiesības izmantot pircēja personas datus pircēja kredītvēstures veidošanai un pircēja datu ievietošanai parādvēstures un kredītinformācijas biroju datu bāzēs. Personas dati tiek apkopoti un apstrādāti šādiem mērķiem: pirkuma tiesībām, pirkumu analīzei, preču pārdošanai, iepirkšanās vēsturei un pircēju lojalitātes programmas apkalpošanai. Interneta veikals ir tiesīgs veikt pieprasījumu datu bāzē, kurā apkopoti personas dati, kā arī tos analizēt, šķirot un iekļaut atlases kopās . Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem, var tikt noteikti papildus specifiski noteikumi, par ko Pircējs tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgos personas datus e-veikalam.
 4. Reģistrējoties vai veicot pirkumus Interneta veikalā pircējs piekrīt saņemt SIA “Diamond Trust” komerciālus paziņojumus uz pircēja norādīto e-pasta adresi un sms uz mobilā telefona numuru. Lai atteiktos no komerciālu paziņojumu saņemšanas, pircējs var izmantot attiecīgo saiti Interneta veikala vietnē.
 5. Interneta veikala vietnē tiek izmantotas sīktdatnes. Lietojot šo mājas lapu, pircējs piekrīt lietot sīkdatņu lietošanai veiktspējas/analītiskiem mērķiem.
 6. SIA “Diamond Trust” saziņai ar pircēju izmanto reģistrējoties pircēja norādīto e-pasta adresi un/vai mobilā telefona numuru. Visi paziņojumi, kas pircējam tiek piegādāti uz pasūtījumā norādītu e-pasta adresi un telefona numuru, uzskatāmi par saņemtiem.
 7. Apmeklējot Interneta veikalu, reģistrējoties un/vai veicot pasūtījumus tajā, pircējs piekrītat šim Noteikumiem, ieskaitot tos, uz kuriem šeit ir publicētas atsauces saišu veidā. Jebkuri jauni pakalpojumi un Interneta veikala funkcionalitātes, attiecas šiem Noteikumiem. SIA “Diamond Trust” ir tiesības grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, publicējot šajā vietnē, un pircējam ir pienākums izskatīt Noteikumus pirms Interneta veikala lietošanas, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšanas. Interneta veikala lietošana, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšana pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā pircēja piekrišana šiem grozījumiem.
 8. SIA “Diamond Trust” Interneta veikala kontaktinformācija: e-pasta adrese – info@fluarion.lv, tālrunis: +371 20177709.

[VI.]Atteikuma tiesības

 1. Pircejam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.
 2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
 3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē SIA “Diamond Trust”, e-pasta adrese: fluarionlv.inbox.lv par lēmumu atteikties no šā līguma.
 4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek,( aizpildot veidlapu) ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, atbilsto.
 5. Pircējam būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas:
  izdevumus par preces piegādi;
  b. preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas;
  c. preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai;
 6. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto.
 7. Pircējs ( patērētājs) nevar izmantot atteikuma tiesības Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 26. punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:
  preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
  b. preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
  c. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
  d. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, ja ir atvērts šo preču iepakojums un/vai ir bojāta drošības plombe;
  e. prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;
  f. patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
 8. Preču atgriešana.
 9. Pircējam ir jāinformē SIA Diamond Trust par savu nodomu atgriezt preces un jānogādā prece 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas, paziņojot par to interneta veikalam pa e-pastu: info@fluarion.lv vai nosūtot SMS uz tālr. +371 20177709.
  b. Atteikumu var pieprasīt tikai uzrādot pirkumu apstiprinošu dokumentu (čeks, rēķins, pavadzīme vai kvīts). Atgriežot preci, tai jābūt oriģinālā, nebojātā iepakojumā.
  c. Atgriešanas gadījumā pircējs sedz piegādes izmaksas, izņemot gadījumus, kad atgriešanas iemesls ir neatbilstība pasūtītajam vai defekts.
  d. Atgriešanas gadījumā pircējam jānogādā prece uz adresi – Brīvības gatve 202, Rīga, LV-1039, 64 kab, no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.00 ( vai citā saskaņotā laikā), iepriekš pazinot pa talr.+371 20177709).
 10. Naudas atmaksa:
 11. Pēc atgrieztās preces saņemšanas, mēs pārbaudīsim, vai preces vērtība nav samazinājusies, un pēc tam mēs izmaksāsim summu, atbilstoši atgrieztās preces stāvoklim (vērtībai).
  b. Nauda tiks atgriezta tādā pašā maksājuma veidā, kādu izmantojāt, iegādājoties produktus. Naudas atmaksas termiņš – 5 darba dienas pēc preces saņemšanas.
ATTEIKUMA VEIDLAPA
______________________________________________________________________________
Atteikuma tiesību veidlapa – pieteikums par atteikumu(aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma)

Datums: _______________

Pārdevēja nosaukums: SIA “Diamond Trust”, vien. reģ. numurs 40203321029

Pārdevēja (faktiskā) adrese: Brīvības gatve 202, Rīga, LV-1039

Pārdevēja tālruņa numurs: +371 20177709

Pārdevēja e-pasta adrese: info@fluarion.lv

Patērētāja Vārds, Uzvārds:_____________________________________________________
Patērētāja adrese:____________________________________________________________

Preces nosaukums un identifikācija:_____________________________________________
Preces pirkuma datums: ______________________________________________________
Preces saņemšanas veids un datums: ____________________________________________
Pirkumu apliecinošs dokuments:________________________________________________
Preces atgriešanas iemesls: ____________________________________________________
Bankas konts: _______________________________________________________________
Konta īpašnieka Vārds, Uzvārds ________________________________________________

Patērētāja paziņojums par atteikumu: paziņoju, ka vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par iepriekš norādītās preces iegādi.

Patērētāja paraksts: ____________________