Règles d’achat – de vente

Nuotolinė sutartis

 

[I.] Bendrosios nuostatos

 1. Pagal šias sąlygas SIA Diamond Trust (registracijos Nr. 40203321029; PVM mokėtojo kodas LV 40203321029; juridinis/faktinis adresas Brīvības gatve 202, Rīga, LV-1039) parduoda prekes, patalpintas internetinėje parduotuvėje www.fluarion.lv ( toliau – Internetinė parduotuvė). Pirkėjas perka ir priima prekę pagal asortimentą, kurį nurodo internetinės parduotuvės svetainėje pateiktame užsakyme (toliau – užsakymas). Nuosavybės teisė į prekę pereina pirkėjui 2012 m. pilno apmokėjimo ir prekės pirkimo kainos gavimo diena.Jei prekių pirkimo (užsakymo) sutartis sudaroma internetinėje parduotuvėje, tarp SIA Diamond Trust ir pirkėjo sudaroma nuotolinė sutartis Teisės, kylančios iš 2010 m. nuotolinės sutartys taikomos pirkėjui, kuris pagal įstatymus ir kitus teisės aktus yra laikomas vartotoju (fiziniais asmenimis).
 2. Pirkėjas, užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje ir sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad yra pilnametis, veiksnus. Jeigu pirkėjas yra juridinis asmuo, atitinkamai elgiasi įgaliotas asmuo. Pirkėjas patvirtina, kad naudosis internetine parduotuve teisės aktų nustatyta tvarka, tik įgaliotu būdu. Esant bet kokiam Taisyklių ar norminių aktų pažeidimui, SIA Diamond Trust turi teisę nedelsiant atsisakyti Pirkėjo pirkinio sutarties ir/ar neleisti pirkėjui naudotis internetine parduotuve.

 

[II.] Kaina ir mokėjimo tvarka

 1. Internetinėje parduotuvėje visos siūlomos prekių kainos galioja ant prekės nurodytą laikotarpį. Pirkėjas, patvirtindamas užsakymą pagal užsakymo formą, sutinka sumokėti esamą prekės kainą.
 2. Be prekės kainos pirkėjas moka už prekės pristatymo paslaugą, jeigu už konkrečią pristatymo rūšį yra nustatytas mokestis. Pirkėjas, patvirtindamas užsakymą pagal užsakymo formą, sutinka su joje nurodyta galiojančios pristatymo kainos (jei tokia yra nustatyta konkrečiam pristatymo tipui) suma ir apmokėjimu. Pirkėjas įsipareigoja padengti SIA Diamond Trust išlaidas už pristatymą pristatymo paslaugos kainos dydžio, net jei prekė nėra pristatyta (perduota) pirkėjui dėl jo kaltės (įskaitant nebuvimą sutartoje vietoje). vieta / laikas), taip pat pakartotinio pristatymo išlaidas, jei dėl jų susitarė šalys.
 3. Atsiskaitymų valiuta svetainėje yra euras. Už pirkinį galima apmokėti pasirinkus šiuos mokėjimo platformos makecommerce.lv, Maksekeskus AS pateiktus mokėjimo būdus:
 • Latvijos internetinio banko mokėjimai: Swedbank, SEB, Citadele ir Luminor
 • Estiški mokėjimai internetu banke: Swedbank, SEB, Luminor
 • Lietuvos internetinio banko mokėjimai: Swedbank, SEB ir Luminor
 • Suomijos internetinio banko mokėjimai: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki
 • Atsiskaitymai Visa/Mastercard kortelėmis

NB! Naudodami internetinės bankininkystės mokėjimo būdą patvirtinkite užsakymą ir paspauskite mygtuką „Grįžti į prekybininką“.

 1. Sutartis įsigalioja sėkmingai atlikus apmokėjimą į internetinės parduotuvės banko sąskaitą. Jeigu dėl kokių nors priežasčių nepavyks įvykdyti užsakymo, Pirkėjas apie tai bus informuotas ir sumokėta suma bus grąžinta kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo gavimo.

 

[III.] Prekės užsakymas ir pristatymas

 1. Pirkėjas, užsiregistravęs arba neprisiregistravęs internetinėje parduotuvėje ir sutikęs su šiomis sąlygomis, internetinės parduotuvės svetainėje užpildo užsakymo formą ir sutinka su ja paspaudęs mygtuką su atitinkamu indikacija. Užsakymo priėmimas apima pirkėjo įsipareigojimą sumokėti. Gavusi pirkėjo užsakymą, SIA Diamond Trust išsiunčia patvirtinimą apie užsakymo įsigaliojimą ir įvykdymą. Užsakymas galioja tol, kol bus įvykdytas arba kol bus atšauktas šiose Sąlygose numatytais atvejais.
 2. Pateikite užsakymą www.fluarion.lv ir nurodykite pristatymo būdą VENIPAK, Omniva arba DPD su norimu atsiėmimo tašku;

Prekė pirkėjui pristatoma pirkėjo pasirinktu būdu, sumokėjus pirkimo mokestį ir pasirinktos pristatymo paslaugos kainą. Užsakymo apdorojimo laikas 1-3 dienos.

 1. Prekės pristatymas, pagal užsakymą ir užsakyme nurodyta pristatymo paslaugos kaina, pristatomas naudojant:

– siuntų partneriams (Venipak, DPD, Omniva) arba kurjeriui, per 2-4 darbo dienas nuo SIA Diamond Trust pranešimo apie prekės paruošimą pristatymui.

 1. Pirkėjas privalo būti pasiekiamas užsakyme nurodytu elektroninio pašto ir/ar mobiliojo telefono numeriu, kad būtų galima susitarti su prekės tiekėju (kurjeriu) dėl pristatymo detalių (termino, vietos) ir kitais prekių įvykdymo klausimais. užsakymas.
 2. Prekės pristatymas pagal užsakymą laikomas įvykdytu, o užsakymas – įvykdytu, jeigu prekė pristatoma per kurjerį pirkėjo nurodytu siuntos adresu.
 3. SIA Diamond Trust vienašališkai pasitraukia nuo užsakymo vykdymo, išskyrus atvejus, kai šalys susitaria kitaip, jeigu prekių pristatymas negali būti atliktas pagal užsakyme nurodytą pristatymo rūšį per nurodytą laiką ir tvarka. šias Sąlygas dėl pirkėjo kaltės arba nuo jos priklausančių aplinkybių, tai yra, pirkėjas šiose sąlygose negavo per numatytą laikotarpį
 4. Jeigu SIA Diamond Trust vienašališkai atsisako pirkimo, per 30 dienų nuo pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, susitarusi su pirkėju dėl pinigų grąžinimo dydžio, grąžina pirkėjui iš jos gautą pirkimo mokestį, jeigu tokia buvo padaryta, iš jos atimant išlaidas už pristatymo paslaugas pristatymo kainos dydžio, jei pagal užsakymą pristato kurjeris. Prašymas grąžinti pinigus turi būti pateiktas ne vėliau kaip per metus nuo pirkimo datos, o šiam terminui pasibaigus, pirkėjas netenka teisės reikalauti grąžinti pinigus.

 

[IV.] Produkto naudojimas ir kokybė

 1. Pirkėjas, prieš pradėdamas naudoti prekę, įpareigotas atidžiai perskaityti prekės naudojimo instrukciją ir prekę naudoti tik pagal jos gamintojo instrukcijas, atsižvelgiant į prekės savybes ir numatytus naudojimo tikslus. . SIA Diamond Trust kartu su gaminiu perduoda pirkėjui visą techninę ir kokybišką gaminio dokumentaciją, kuria disponuoja SIA Diamond Trust.
 2. SIA Diamond Trust garantuoja parduodamų prekių atitikimą gamintojo garantijoms ir standartams. Prekės atvaizdavimas internetinėje parduotuvėje yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis savo pobūdžiu. SIA Diamond Trust negarantuoja gaminio atitikties jokiems pirkėjo norams ar naudojimo tikslams.
 3. Pretenzijos dėl prekės atitikties sutarties sąlygoms sprendžiamos vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatomis. SIA Diamond Trust įsipareigojimai netaikomi defektams, atsiradusiems dėl netinkamo gaminio naudojimo, transportavimo ir/ar laikymo, taip pat normaliam gaminio susidėvėjimui jos eksploatacijos metu.

 

[V.] Šalių pareigos ir kitos nuostatos

 1. Pirkėjas prieštaravimą dėl prekės pirkimo sandorio gali pateikti elektronine forma, atsiųsdamas jį elektroninio pašto adresu info@fluarion.lv, elektroninio laiško forma ir identifikuodamas save rašytiniu pareiškimu su savo parašu, kartu išsiunčiant jį raštu SIA « Diamond Trust » adresu Brīvības gatve 202, Ryga, LV-1039, ne vėliau kaip per 30 (d.) pateikia atsakymą į pirkėjo prieštaravimą. Ginčai dėl įsipareigojimų vykdymo sprendžiami derybų keliu.
 2. Pirkėjas, kuris pagal norminius teisės aktus laikomas vartotoju (fiziniu asmeniu), norminių aktų nustatyta tvarka turi teisę atsisakyti perkant perkant perkant prekes.
 3. Pirkėjas sutinka, kad jo asmens duomenys, nurodyti registracijos metu, užsakyme ir/ar gauti naudojantis internetine parduotuve, būtų tvarkomi užsakymo (sutarties) įvykdymo tikslais, įskaitant jų perdavimą tretiesiems asmenims pristatymo, apdorojimo užtikrinimui. mokėjimus, kurti klientų duomenų bazes ir statistiką, taip pat patikrinti pirkėjo kreditingumą ir gebėjimą vykdyti mokėjimo įsipareigojimus. SIA „Diamond Trust“ turi teisę perleisti tretiesiems asmenims iš pirkimo atsiradusią skolą, jeigu tokia yra, išieškojimo teisę, duomenis apie pirkėjo skolą išieškojimo tikslu, į kurią įeina ir teisė naudotis pirkėjo asmens duomenimis. Pirkėjo kredito istorijos kaupimui ir pirkėjo duomenų įvedimui į skolų istorijos ir kredito informacijos biurų duomenų bazes . Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais: pirkimo teisėms, pirkimo analizei, prekių pardavimui, pirkimų istorijai ir klientų lojalumo programos aptarnavimui. Internetinė parduotuvė turi teisę pateikti užklausą duomenų bazei, renkančiai asmens duomenis, taip pat juos analizuoti, rūšiuoti ir įtraukti į atrankos rinkinius. Dėl konkrečių duomenų tvarkymo rūšių gali būti nustatytos papildomos specifinės taisyklės, apie kurias Pirkėjas informuojamas tuo metu, kai jis pateikia atitinkamus asmens duomenis elektroninei parduotuvei.
 4. Pirkėjas, registruodamasis ar pirkdamas internetinėje parduotuvėje, sutinka gauti komercinius pranešimus iš SIA „Diamond Trust“ pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu ir SMS žinute mobiliojo telefono numeriu. Norėdamas atsisakyti gauti komercinius pranešimus, pirkėjas gali pasinaudoti atitinkama nuoroda internetinės parduotuvės svetainėje.
 5. Internetinės parduotuvės svetainėje naudojami slapukai. Naudodamasis šia svetaine, klientas sutinka, kad būtų naudojami slapukai veiklos/analitiniais tikslais.
 6. SIA „Diamond Trust“ bendravimui su pirkėju naudoja pirkėjo registracijos metu nurodytą elektroninio pašto adresą ir/ar mobiliojo telefono numerį. Visi pranešimai, pristatyti pirkėjui užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu, laikomi gautais.
 7. Pirkėjas, lankydamasis internetinėje parduotuvėje, joje registruodamasis ir/ar pateikdamas užsakymus, sutinka su šiomis sąlygomis, įskaitant tas, į kurias nuorodos čia skelbiamos nuorodų pavidalu. Visoms naujoms internetinės parduotuvės paslaugoms ir funkcijoms taikomos šios sąlygos. SIA „Diamond Trust“ turi teisę bet kada pakeisti šias Sąlygas, paskelbdamas jas šioje svetainėje, o pirkėjas privalo susipažinti su Sąlygomis prieš naudodamasis internetine parduotuve, registruodamasis ir/ar pateikdamas užsakymą. Naudojantis internetine parduotuve, registruojantis ir/ar užsakymo pateikimas po bet kokių Sąlygų pakeitimų paskelbimo yra pirkėjo sutikimas su šiais pakeitimais.
 8. SIA « Diamond Trust » internetinės parduotuvės kontaktinė informacija: elektroninio pašto adresas – info@fluarion.lv, telefonas: +371 20177709.

[VI.] Teisė atsisakyti

 1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti šios sutarties nenurodydamas priežasties.
 2. Naudojimasis teise atsisakyti sutarties nustoja galioti po 14 dienų nuo tos dienos, kai prekes gavote Jūs arba trečioji šalis, kuri nėra vežėjas ir kuriai Jūs nurodėte, gavo prekes.
 3. Norėdami pasinaudoti sutarties atsisakymo teise, turite informuoti SIA « Diamond Trust », elektroninio pašto adresu: fluarionlv.inbox.lv, apie sprendimą atsisakyti šios sutarties.
 4. Tam, kad būtų laikomasi atsisakymo teisės pateikimo termino, pakanka (užpildant formą), jei savo pranešimą apie atsisakymo teisės įgyvendinimą atsiųsite nepasibaigus atsisakymo teisės galiojimui.
 5. Pirkėjas turės padengti tiesiogines išlaidas, susijusias su prekių grąžinimu:
 6. prekių pristatymo išlaidos;
 7. tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos;
 8. prekės vertės sumažėjimas, jeigu prekė naudojama ne prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui išsiaiškinti;
 9. Naudodamasis atsisakymo teise Pirkėjas atsako už prekės naudojimą, viršijantį numatytą paskirtį patikrinti prekės prigimtį, savybes ir veikimą.
 10. Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties 2014-05-20 ministrų kabineto reglamento Nr.255 „Nuotolinių sutarčių nuostatai“ 26 punkte nurodytais atvejais, įskaitant, jeigu:
 11. prekės kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų, kurių pardavėjas negali kontroliuoti ir kurie gali atsirasti galiojant sutarties atsisakymo teisei;
 12. prekės pagamintos pagal vartotojo nurodymus arba yra aiškiai suasmenintos;
 13. produktas greitai genda arba netrukus baigsis;
 14. vartotojas atidarė prekės pakuotę, kurios negalima grąžinti dėl sveikatos ir higienos priežasčių, jeigu buvo atidaryta šių prekių pakuotė ir (arba) pažeista apsauginė plomba;
 15. produktas dėl savo savybių po pristatymo negrįžtamai susimaišys su kitais daiktais;
 16. vartotojas paprašė pardavėjo ar paslaugų teikėjo atvykti atlikti neatidėliotinus remonto ar priežiūros darbus. Jeigu pardavėjas ar paslaugų teikėjas, lankydamasis pas vartotoją, suteikia papildomą paslaugą arba tiekia prekes, kurios nėra būtinos atsarginės dalys remonto ar priežiūros darbams atlikti, atsisakymo teisė taikoma minėtoms papildomoms paslaugoms ar prekėms;
 17. Prekių grąžinimas.
 18. Apie savo ketinimą grąžinti prekes ir pristatyti prekes pirkėjas privalo informuoti SIA Diamond Trust per 14 dienų nuo prekės gavimo, pranešdamas elektroninei parduotuvei el.paštu: info@fluarion.lv arba SMS žinute į telefoną. +371 20177709.
 19. Prašyti atšaukimo galima tik pateikus pirkimą patvirtinantį dokumentą (čekį, sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kvitą). Grąžinant prekę ji turi būti originalioje, nepažeistoje pakuotėje.
 20. Grąžinimo atveju siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas, išskyrus tuos atvejus, kai grąžinimo priežastis yra užsakymo neatitikimas arba trūkumas.
 21. Grąžinimo atveju pirkėjas prekę turi pristatyti adresu – Brīvības gatve 202, Ryga, LV-1039, 64 kab. 11.00 val 13.00 (arba kitu sutartu laiku), iš anksto pranešus telefonu +371 20177709).
 22. Grąžinimas:
 23. Gavę grąžinamą prekę patikrinsime ar nesumažėjo prekės vertė, tada sumokėsime sumą pagal grąžinamos prekės būklę (vertę).
 24. Pinigai grąžinami naudojant tą patį mokėjimo būdą, kurį naudojote pirkdami prekes. Pinigų grąžinimo terminas – 5 darbo dienos nuo prekės gavimo.

ATSISAKYMO FORMA

______________________________________________________________________

Atsisakymo teisės forma – prašymas dėl atsisakymo

(užpildykite ir atsiųskite šią formą tik tuo atveju, jei norite atsisakyti sutarties)

Data: _______________

Pardavėjo pavadinimas: SIA „Diamond Trust“, padas. reg. numeris 40203321029

Pardavėjo (faktinis) adresas: Brīvības gatve 202, Ryga, LV-1039

Pardavėjo telefono numeris: +371 20177709

Pardavėjo elektroninio pašto adresas: info@fluarion.lv

Vartotojo vardas, pavardė:_____________________________________________________________

Vartotojo adresas:__________________________________________________________________

Produkto pavadinimas ir identifikavimas:__________________________________________________

Prekės įsigijimo data: _________________________________________________________________

Prekės gavimo būdas ir data: ____________________________________________________

Pirkimą patvirtinantis dokumentas:__________________________________________________

Prekės grąžinimo priežastis: ________________________________________________________

Banko sąskaita: _______________________________________________________________

Sąskaitos savininko vardas, pavardė _____________________________________________________

Vartotojo pranešimas apie sutarties atsisakymą: pareiškiu, kad noriu atsisakyti sutarties, kurią sudariau dėl aukščiau nurodytos prekės pirkimo.

Vartotojo parašas: ____________________